Fizyka 7 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Pociąg przejechał ze stacji A do stacji B... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Fizyka

Pociąg przejechał ze stacji A do stacji B...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"Dane:"`

`"t"=0,5\ "h"`

`"s"=45\ "km"`

`"a)"`

`"v"="?"`  

Obliczamy prędkość pociągu dzieląc drogę między stacjami przez czas, w którym została przebyta:

`"v"="s"/"t"`

Wstawiamy więc dane liczbowe i obliczamy:

`"v"=(45\ "km")/(0,5\ "h")`

`"v"=90\ "km"/"h"`

Odpowiedź: Prędkość pociągu wynosiła 90 km/h.

`"b)"`

`"t"_2=1,5\ "h"`

`"s"_2="?"`   

Teraz przekształćmy wzór na prędkość, żeby obliczyć drogę, jaką pokona pociąg w czasie 1,5 h:

`"v"="s"_2/"t"_2\ \ \ "/"*"t"_2`

`"v"*"t"_2=("s"_2*strike("t"_2))/strike("t"_2)`

`"s"_2="v"*"t"_2`

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`"s"_2=90\ "km"/strike"h"*1,5\ strike"h"`

`"s"_2=135\ "km"`

Odpowiedź: Pociąg w czasie 1,5 h przebędzie drogę 135 km.

`"c)"`

`"s"_3=60\ "km"`

`"t"_3="?"`

Teraz przekształcamy wzór na drogę, żeby obliczyć czas, w jakim pociąg przebędzie 60 km:

`"s"_3="v"*"t"_3\ \ \ "/: v"`

`"s"_3/"v"=(strike"v"*"t"_3)/strike"v"`

`"t"_3="s"_3/"v"`

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`"t"_3=(60\ "km")/(90\ "km"/"h")` 

`"t"_3=2/3\ "h"=2/3*60\ "min"=40\ "min"`

Odpowiedź: Pociąg będzie jechał 40 minut do stacji odległej od stacji A o 60 km. 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 7
Autorzy: Roman Grzybowski
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

8072

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie