Fizyka 7 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Oblicz wartość prędkości... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz wartość prędkości...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`"Dane:"`

`"t"=10\ "min"=10*60\ "s"=600\ "s"`

`"s"=9\ "km"=9\ 000\ "m"`

`"Szukane:"`

`"v"="?"`

Prędkość rowerzysty obliczamy, dzieląc przebytą przez niego drogę przez czas:

`"v"="s"/"t"`

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`"v"=(9\ 000\ "m")/(600\ "s")=15\ "m"/"s"`

Teraz zamieńmy jednostkę prędkości km/h:

`"v"=15*(1/1000\ "km")/(1/3600\ "h")=54\ "km"/"h"`

A teraz na km/min:

`"v"=54*(1\ "km")/(60\ "min")=0,9\ "km"/"min"`

Odpowiedź: Prędkość rowerzysty na torze wyścigowym wynosi 15 m/s, czyli 54 km/h, czyli 0,9 km/min.   

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 7
Autorzy: Roman Grzybowski
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

8406

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie