Natalia przeprowadziła doświadczenie mające na celu zbadanie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Natalia przeprowadziła doświadczenie mające na celu zbadanie...

ZD1
 Zadanie

ZD2
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

 

Wartość siły wyporu działającej na klocek jest jedną ze składowych siły wypadkowej działającej na klocek zanurzony w wodzie. Siła wypadkowa działająca na klocek zanurzony w wodzie jest różnicą siły ciężkości klocka i siły wyporu działającej na ten klocek. Ponadto siła wypadkowa będzie wskazywana przez siłomierz. Wektory tych sił mają przeciwne zwroty:

podglad pliku

Możemy zatem zapisać, że:

 

Zatem siłę wyporu obliczymy ze wzoru:

 

 

 

W zadaniu siła wypadkowa jest oznaczona jako , czyli:

 

Wiemy, że gdy klocek nie jest zanurzony w wodzie to siłomierz wskaże siłę ciężkości tego klocka, czyli:

 

Wówczas dla poszczególnych pomiarów wartość siły wyporu to:

 

 

 

 

Wiemy, że pole podstawy prostopadłościanu wynosi:

 

Dla poszczególnych pomiarów mamy podaną głębokość na jaką zanurzono prostopadłościan w wodzie . Wówczas objętość zanurzonej części prostopadłościanu będzie wynosiła:

 

Wówczas dla poszczególnych pomiarów objętość zanurzonej części prostopadłościanu będzie wynosiła:

 

 

 

 

 Uzupełniamy tabelę: 

 Numer pomiaru

1 2 3 4 5 6

 Wskazanie siłomierza [N]

5 4,5 4 3,5 3 2,5

 Wartość siły wyporu [N]

0 0,5 1 1,5 2 2,5

 Głębokość zanurzenia prostopadłościanu [cm]

0 2 4 6 8 10

 Objętość zanurzonej części prostopadłościanu [cm3]

0 50 100 150 200 250

 

 

podglad pliku

 

 

Wiemy, że:

 

Wybierzmy chwilę, w której prostopadłościan jest całkowicie zanurzony w wodzie. Wówczas:

 

 

Wówczas korzystając z wzoru podanego w zadaniu otrzymujemy, że gęstość cieczy, w której zanurzono prostopadłościan wynosi:

 

 

 

Otrzymaliśmy, że gęstość cieczy, w której zanurzono prostopadłościan wynosi , co odpowiada gęstości wody.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bartłomiej Piotrowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731921
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom