Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
5
 Zadanie

1. Największe okna powinny znajdować się po stronie południowej budynku. Zdanie jest fałszywe. 

2. Pomiędzy warstwami okien znajduje się argon, ponieważ jest on lepszym izolatorem ciepła niż powietrze. Zdanie jest prawdziwe. 

3. Według artykułu na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej roczne zapotrzebowanie na energię powinno być mniejsze niż 15 kWh. Oznacza to, że dla budynku o powierzchni użytkowej 120 m2 roczne zapotrzebowanie na energię powinno być mniejsze niż:

`"E"=120*15\ "kWh"/"m"^2=1800\ "kWh"/"m"^2`

Zdanie jest prawdziwe. 

Uzupełniamy tabelę:

1. W budynku pasywnym największe okna powinny znajdować się po stronie wschodniej. F
2. Argon jest lepszym izolatorem ciepła niż powietrze. P
3. Według danych zawartych w artykule budynek pasywny o powierzchni użytkowej 120 m2 powinien mieć roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania powietrza mniejsze niż 1800 kWh/m2. P

 

DYSKUSJA
Informacje
Spotkania z fizyką 7
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa, Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3271

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie