Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Świat fizyki 7, Zeszyt ćwiczeń

1. ZIEMSKIE

2. ISAAC

3. ZIEMSKIE

4. SIŁA

HASŁO: MASA - jej jednostką jest kilogram [kg]. 

Komentarze