Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Świat fizyki 7, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1.

Pisząc po tablicy wykorzystujemy kruchość kredy. Siły międzycząsteczkowe w kredzie są

Komentarze