Fizyka. Zbiór zadań maturalnych (Zbiór zadań, Wydawnictwo Szkolne OMEGA)

Dwa głośniki G1 i G2 są podłączone... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dwa głośniki G1 i G2 są podłączone...

Zadanie 222.
 Zadanie

Zadanie 223.
 Zadanie

Dane:

`l = 1,7\ m` 

`x_1 = 4,52\ m` 

`x_2 = 4,83\ m` 

`f = 2200\ Hz` 

`v = 340\ m/s` 

 

`bb1.` 

Zacznijmy od obliczenia długości fali. Długość fali przedstawiamy wzorem:

`lambda = v/f` 

gdzie λ jest długością fali, v jest prędkością z jaką porusza się fala, f jest jej częstotliwością. Wiemy, że aby fale uległy wzmocnieniu różnica dróg jakie pokonały musi być całkowitą wielokrotności długości tej fali:

`Delta x = n*lambda` 

gdzie Δx jest różnicą dróg pokonanych przez falę, n jest liczbą całkowitą, λ jest długością fali. Obliczmy, czy n jest liczbą całkowitą:

`Delta x = n*lambda \ \ \ \ \ \ |:lambda` 

`(Delta x)/lambda = n` 

`n = (Delta x)/lambda` 

`n = (x_2-x_1)/(v*f)` 

`n = (x_2-x_1)/v*f` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`n = (4,83\ m - 4,52\ m)/(340\ m/s)*2200\ Hz = (0,31\ m)/(340\ m/s)*2200\ 1/s = (682\ m/s)/(340\ m/s)~~2` 

Zauważmy, że n jest liczbą całkowitą i wynosi 2, czyli efektem nałożenia się tych fal jest ich wzmocnienie.

 

`bb2.` 

 

`bb3.` 

Wiemy, że długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do odległości. Z tego wynika, że jeżeli częstotliwość wzrosła, to długość fali zmalała. Z tego wynika, że odległość od punktu, w którym dźwięk jest wzmocniony, do najbliższego punktu, w którym jest osłabiony zmalała.

Odpowiedź: zmalała

 

`bb4.` 

Odpowiedź: zmalała

DYSKUSJA
user profile image
dariusz

5 stycznia 2018
Dzięki!
Informacje
Autorzy: Alfred Ortyl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie