Fizyka. Zbiór zadań maturalnych (Zbiór zadań, Wydawnictwo Szkolne OMEGA)

Gazy rzeczywiste w pewnym zakresie parametrów... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Gazy rzeczywiste w pewnym zakresie parametrów...

Zadanie 256.
 Zadanie

`bb1.` 

A. Rozmiary cząsteczek i zajmowaną przez nie objętość pomijamy.

B. Cząsteczki gazu oddziałują ze sobą tylko podczas zderzeń.

C. Zderzenia cząsteczek ze sobą i ściankami naczynia są sprężyste.

 

`bb2.` 

Największą masę molową ma argon, czyli będzie poruszał się najwolniej. Natomiast najmniejszą masę molową ma azot i będzie poruszał się najszybciej.

`v_"argonu"  <  v_"tlenu"  <  v_"azotu"` 

 

`bb3.` 

Zauważmy, że średnia prędkość cząsteczek jest większa dla temperatury T2, czyli T2 jest większa od T1.

 

`bb4.` 

Dane:

`n=1\ "mol"` 

`T_1 = 27^@ C = 300\ K` 

`Delta T = 300^@ C =300\ K` 

`T_2 = T_1 + 300\ K =300\ K+ 300\ K = 600\ K` 

`T_3=T_2 + 300\ K = 600\ K+300\ K = 900\ K` 

`p_1 = 1000\ hPa = 100000\ Pa = 10^5\ Pa` 

Korzystając z równanie Clapeyrona wiemy, że:

`p V = n R T` 

gdzie p jest ciśnieniem, V jest objętością, n jest liczbą moli gazu, R jest stałą gazową, T jest temperaturą. Najpierw podgrzano gaz izobarycznie, co znaczy, że jego ciśnienie w czasie ogrzewania nie uległo zmianie:

`p_1 = p_2 = 1000\ hPa` 

Następnie gaz ogrzano izochorycznie, czyli:

`V_2 = V_3` 

Korzystając z równania Clapeyrona zapiszmy objętość dla temperatury T2 gazu:

`p_2  V_2 = n  R  T_2 \ \ \ =>\ \ \ V_2 = (n  R  T_2)/p_2` 

Zapiszmy objętość dla temperatury T3 gazu:

`p_3  V_3 =n  R  T_3 \ \ =>\ \ V_3 = (n  R  T_3)/p_3` 

Porównajmy objętości i wyznaczmy ciśnienie końcowe gazu:

`V_2 = V_3`  

`(n  R  T_2)/p_2 = (n  R  T_3)/p_3 \ \ \ \ \ |:n  R`  

`T_2/p_2 = T_3/p_3 \ \ \ \ \ |*p_3`  

`T_2/p_2*p_3 = T_3 \ \ \ \ \ \ |*p_2/T_2`  

`p_3 = T_3/T_2*p_2` 

`p_3 = T_3/T_2*p_1` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`p_3 = (900\ K)/(600\ K) * 1000\ hPa =1,5*1000\ hPa = 1500\ hPa` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Alfred Ortyl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Zobacz także
Udostępnij zadanie