Na różnie obciążone wózki działały równe siły. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Na różnie obciążone wózki działały równe siły.

4
 Zadanie

Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Stąd jeśli siła wypadkowa działająca na trzy ciała z podpunktów a), b) i c) jest taka sama, to wartość przyspieszenia będzie zależna tylko od masy ciała, przy czym im większa masa ciała, tym przyspieszenie będzie mniejsze.

a) Jeśli każde z pudełek ma taką masę co pusty wózek, to masa 3 pudełek i  wózka jest równoważna masie 4 pudełek. Wiemy zatem, że podane przyspieszenie odpowiada masie 4 pudełek.

b) Masa 1 pudełka i pustego wózka będzie równoważna masie 2 pudełek, czyli ciało w tym podpunkcie ma masę 2 razy mniejszą od ciała w podpunkcie a). Ponieważ przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy cała, to przyspieszenie będzie dwa razy większe od przyspieszenia w podpunkcie a).

c) Masa 5 pudełek i pustego wózka będzie równa masie 6 pudełek, czyli ciało w tym podpunkcie ma masę 3 razy większa od ciała w podpunkcie b). Ponieważ przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy cała, to przyspieszenie będzie trzy razy mniejsze od przyspieszenia w podpunkcie b).

DYSKUSJA
user avatar
Maciej

13 lutego 2018
dzieki :):)
user avatar
Gość

14 grudnia 2017
dzięki
user avatar
Amelia

13 grudnia 2017
Dziękuję!!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731518
Autor rozwiązania
user profile

Monika

22861

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom