Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla szkoły podstawowej 7-8 (Zbiór zadań, WSiP )

Narysuj wykres zależności... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Obliczamy drogę w kolejnych odcinkach czasu:

`"Dane:"` 

`"a"=6,25\ "m"/"s"^2` 

`"Szukane:"` 

`"s"="?"` 

Korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`"s"_1=("a"*"t"_1^2)/2=(6,25\ "m"/"s"^2*(0\ "s")^2)/2=(6,25\ "m"/strike("s"^2)*0\ strike("s"^2))/2`    

`"s"_1=0\ "m"`   

`"s"_2=("a"*"t"_2^2)/2=(6,25\ "m"/"s"^2*(2\ "s")^2)/2=(6,25\ "m"/strike("s"^2)*2*strike("s"))/2` 

`"s"_2=6,25\ "m"`   

`"s"_3=("a"*"t"_3^2)/2=(6,25\ "m"/"s"*(4\ "s")^2)/2=(6,25\ "m"/strike("s"^2)*16\ strike("s"^))/2` 

`"s"_3=50\ "m"` 

`"s"_4=("a"*"t"_4^2)/2=(6,25\ "m"/"s"^2*(6\ "s")^2)/2=(6,25\ "m"/strike("s"^2)*36\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_4=112,5\ "m"` 

`"s"_5=("a"*"t"_5^2)/2=(6,25\ "m"/"s"^2*(8\ "s")^2)/2=(6,25\ "m"/strike("s"^2)*64\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_5=200\ "m"` 

Teraz możemy narysować wykres zależności obliczonej drogi do czasu:

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Kwiatek, Iwo Wrońśki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11565

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie