To jest fizyka 7 (Podręcznik, Nowa Era )

Narysuj w zeszycie... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

a) Wykres zależności prędkości od czasu

Do wykresu zależności drogi od czasu musimy obliczyć, jaką drogę pokonał rowerzysta z daną prędkością w określonym czasie

Na początku jechał z prędkością:

`"v"_1=5\ "m"/"s"` 

przez:

`"t"_1=20\ "min"` 

Później z prędkością:

`"v"_2=8\ "m"/"s"`  

przez

`"``"t"_2=10\ "min"`

Możemy więc zapisać:  

`t_1=20min=20*60s=1200s`

`s_1=t_1*V_1=1200s*5m/s=6000m=6km`

`t_2=10min=10*60s=600s`

`s_2=t_2*V_2=600s*8m/s=4800m=4,8km`

Wykres więc będzie wyglądał następująco:

Wykres zależności drogi od czasu

b) Wykres zależności prędkości od czasu

Do wykresu zależności drogi od czasu musimy obliczyć, jaką drogę pokonał rowerzysta z daną prędkością w określonym czasie

Na początku jechał z prędkością 

`"v"_1=20\ "km"/"h"`  

przez:

`"t"_1=1\ "h"` 

Później stał przez czas:

`"t"_2=10\ "min"`    

Następnie jechał z prędkością:

`"v"_3=18\ "km"/"h"`  

przez:

`"t"_3=0,5\ "h"` 

Możemy więc zapisać, że:  

`s_1=t_1*V_1=1h*20(km)/h=20km`

`s_2=t_2*V_2=10min*0(km)/h=0km`

`s_3=t_3*V_3=0,5h*18(km)/h=9km`

Wykres więc będzie wyglądał następująco:

Wykres zależności drogi od czasu

c) Wykres zależności prędkości od czasu

Do wykresu zależności drogi od czasu musimy obliczyć, jaką drogę pokonał rowerzysta z daną prędkością w określonym czasie

Na początku jechał z prędkością:

`"v"_1=15\ "km"/"h"`  

przez:

`"t"_1=10\ "min"` 

Później z prędkością:

`"v"_2=12\ "km"/"h"` 

przez:

`"t"_2=20\ "min"` 

Możemy więc zapisać:

`V_1=15(km)/h=15*(1000m)/(60min)=250m/(min)`

`s_1=t_1*V_1=10min*250m/(min)=2500m=2,5km`

`V_2=12(km)/h=12*(1000m)/(60min)=200m/(min)`

`s_2=t_2*V_2=20min*200m/(min)=4000m=4km`

Wykres więc będzie wyglądał następująco:

Wykres zależności drogi od czasu

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21227

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie