Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7, Zeszyt ćwiczeń

Podane w zadaniu dane są przykładowe, w swoich obliczeniach użyj własnych pomiarów!

a)

Moja piędź ma długość  17 cm. 

b)

Szerokość ławki ma 4 piędzi, a długość 9 piędzi. 

c)

Szerokość ławki ma:

  

A długość:

   

d)

Szerokość ławki ma 62 cm, a długość 150 cm.     

e)

Dokładniejszy był pomiar wykonany za pomocą linijki. 

 

Komentarze