Fizyka 7 (Podręcznik, GWO)

Uczniowie postanowili wykonać ze sprężyny... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Uczniowie postanowili wykonać ze sprężyny...

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

`"a)"` 

Wydłużenia sprężyny obliczamy jako różnicę długości sprężyny przy działaniu danej siły i początkowej długości sprężyny.

Przy 150 N:

`Delta"x"=47\ "cm"-41\ "cm"=6\ "cm"` 

Przy 200 N:

`Delta"x"=48\ "cm"-41\ "cm"=7\ "cm"` 

Przy 300 N:

`Delta"x"=53\ "cm"-41\ "cm"=12\ "cm"` 

Przy 350 N:

`Delta"x"=55\ "cm"-41\ "cm"=14\ "cm"` 

Przy 450 N:

`Delta"x"=60\ "cm"-41\ "cm"=19\ "cm"` 

Przy 500 N:

`Delta"x"=61\ "cm"-41\ "cm"=20\ "cm"` 

Wiemy, że niepewność pomiarowa wynosi dla wydłużenia 1 cm, a dla ciężaru odważnika 10 N. Możemy więc narysować wykres:

  

`"b)"` 

Z wykresu możemy odczytać, jaki ciężar miał odważnik, przy długości sprężynki 67 cm. Wydłużenie wynosiło wtedy:

`Delta"x"=57\ "cm"-41\ "cm"=16\ "cm"` 

Ciężar odważnika wynosił około 400 N. 

Odpowiedź: Przybliżony ciężar uczennicy wynosił około 400 N. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Krzysztof Horodecki. Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11835

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie