Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7, Podręcznik

a)

Pociągi poruszały się w tą samą stronę, więc względną prędkość pociągów możemy zapisać jako różnicę prędkości. Zatem prędkość pociągu uciekającego w dół wynosiła:

Komentarze