W tabeli umieszczono dane otrzymane... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

a)

Nie, w żadnym z przypadków kąt załamania światła nie rośnie proporcjonalnie do kąta padania (widzimy, że ze wzrostem kąta padania o taką samą wartość, kąt załamania w żadnym wypadku nie zmienia się za każdym razem o równą wartość). 

b)

Kąt załamania światła w ośrodku X jest mniejszy niż kąt padania, więc prędkość rozchodzenia się światła w ośrodku X jest mniejsza niż w lodzie. Natomiast kąt załamania światła w ośrodku Y jest większy niż kąt padania światła, więc prędkość rozchodzenia się światła w ośrodku Y jest większa niż w lodzie. 

Możemy więc wnioskować, że największą prędkość ma światło w ośrodku Y, a najmniejszą w ośrodku X. 

c)

Najprawdopodobniej dla podanych kątów padania w ośrodku Y zaszło zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. W jego wyniku światło nie załamało się na granicy ośrodków, a jednynie odbiło się od niej. 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374202480
Autor rozwiązania
user profile

Ola

14776

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom