Klasa
III gimnazjum
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 4, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

a)

Nie, w żadnym z przypadków kąt załamania światła nie rośnie proporcjonalnie do kąta padania (widzimy, że ze wzrostem kąta padania o taką samą wartość, kąt załamania w żadnym wypadku nie zmienia się za każdym razem o równą wartość). 

b)

Kąt załamania światła w ośrodku X jest mniejszy niż kąt padania, więc prędkość rozchodzenia się światła w ośrodku X jest mniejsza niż w lodzie. Natomiast kąt załamania światła w ośrodku Y jest większy niż kąt padania światła, więc prędkość rozchodzenia się światła w ośrodku Y jest większa niż w lodzie. 

Możemy więc wnioskować, że największą prędkość ma światło w ośrodku Y, a najmniejszą w ośrodku X. 

c)

Najprawdopodobniej dla podanych kątów padania w ośrodku Y zaszło zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. W jego wyniku światło nie załamało się na granicy ośrodków, a jednynie odbiło się od niej. 

Komentarze