Fizyka 4 (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Kulkę zawieszono na sprężynie... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

Kulkę zawieszono na sprężynie...

Ćwiczenie
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

`"a)"` 

Długość fali to odległość pomiędzy dwoma grzbietami fali (na rysunku zaznaczone są jako okręgi). Na podstawie pierwszego zdjęcia możemy obliczyć odległość miedzy grzbietami fali (czyli długość fali):

`lambda=(24\ "cm")/4` 

`lambda=6\ "cm"` 

Odpowiedź: Fala, która powstała na powierzchni wody, miała długość 6 cm. 

`"b)"` 

Pomiędzy zrobieniem jednego i drugiego zdjęcia różnica pomiędzy ilością drgań fali wynsoi (liczymy okręgi jednego i drugiego zdjęcia):

`"n"=9-5=4` 

Więc okres drgań fali wynosi:

`"T"="t"/"n"=(0,75\ "s")/4` 

`"T"=0,1875\ "s"` 

Więc prędkość rozchodzenia się fali wynosi:

`"v"=lambda/"T"=(6\ "cm")/(0,1875\ "s")` 

`"v"=32\ "cm"/"s"` 

Odpowiedź: Prędkość rozchodzenia się fali wynosi 32 cm/s. 

`"c)"` 

Częstotliwość rozchodzenia się fali wynosi więc:

`f=1/"T"=1/(0,1875\ "s")` 

`f~~5,3\ "Hz"` 

Odpowiedź: Częstotliwość rozchodzącej się fali była równa 5,3 Hz. 

`"d)"` 

W czasie 0,75 s rozeszły się 4 okręgi fali. Pierwsze zdjęcie zrobiono, gdy rozeszło się 5 okręgów. Możemy więc obliczyć po jakim czasie zrobiono zdjęcie:

`4\ -\ 0,75\ "s"` 

`5\ -\ "t"` 

`"t"=(5*0,75\ "s")/4` 

`"t"~~0,9\ "s"` 

Odpowiedź: Pierwsze zdjęcie wykonano po około 0,9 sekudy po tym, gdy krople zaczęły spadać na powierzchnię wody.  

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 4
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

8257

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie