Kulkę zawieszono na sprężynie... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

Kulkę zawieszono na sprężynie...

Ćwiczenie
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

`"a)"` 

Długość fali to odległość pomiędzy dwoma grzbietami fali (na rysunku zaznaczone są jako okręgi). Na podstawie pierwszego zdjęcia możemy obliczyć odległość miedzy grzbietami fali (czyli długość fali):

`lambda=(24\ "cm")/4` 

`lambda=6\ "cm"` 

Odpowiedź: Fala, która powstała na powierzchni wody, miała długość 6 cm. 

`"b)"` 

Pomiędzy zrobieniem jednego i drugiego zdjęcia różnica pomiędzy ilością drgań fali wynsoi (liczymy okręgi jednego i drugiego zdjęcia):

`"n"=9-5=4` 

Więc okres drgań fali wynosi:

`"T"="t"/"n"=(0,75\ "s")/4` 

`"T"=0,1875\ "s"` 

Więc prędkość rozchodzenia się fali wynosi:

`"v"=lambda/"T"=(6\ "cm")/(0,1875\ "s")` 

`"v"=32\ "cm"/"s"` 

Odpowiedź: Prędkość rozchodzenia się fali wynosi 32 cm/s. 

`"c)"` 

Częstotliwość rozchodzenia się fali wynosi więc:

`f=1/"T"=1/(0,1875\ "s")` 

`f~~5,3\ "Hz"` 

Odpowiedź: Częstotliwość rozchodzącej się fali była równa 5,3 Hz. 

`"d)"` 

W czasie 0,75 s rozeszły się 4 okręgi fali. Pierwsze zdjęcie zrobiono, gdy rozeszło się 5 okręgów. Możemy więc obliczyć po jakim czasie zrobiono zdjęcie:

`4\ -\ 0,75\ "s"` 

`5\ -\ "t"` 

`"t"=(5*0,75\ "s")/4` 

`"t"~~0,9\ "s"` 

Odpowiedź: Pierwsze zdjęcie wykonano po około 0,9 sekudy po tym, gdy krople zaczęły spadać na powierzchnię wody.  

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 4
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1826

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie