W modelu atomu Bohra elektron... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

W modelu atomu Bohra elektron...

Zadanie 2.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

Przyjmujemy, że wartość ładunku elementarnego wynosi:

 

 

 

Natężenie prądu w przewodniku opisujemy wzorem:

 

gdzie I jest natężeniem, Q jest ładunkiem, t jest czasem przepływu. W naszym przypadku ładunkiem jest elektron o ładunku e, t jest czasem jednego okresu obiegu. Okres obiegu ciała w zależności od częstości ruchu przedstawiamy wzorem:

 

gdzie ω jest prędkością kątową, T jest okresem ruchu ciała. Prędkość kątowej w zależności od prędkości liniową przedstawiamy wzorem:

 

gdzie v jest prędkością liniową ciała, ω jest prędkością kątową ciała, r jest promieniem okręgu po jakim porusza się ciało. Wówczas otrzymujemy, że natężenie prądu w obwodzie kołowym będzie wynosiło:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

W zadaniu podano wzór:

 

gdzie μ0 jest przenikalnością magnetyczną próżni wyrażaną w niutonach na amper do kwadratu, q jest wartością ładunku wyrażaną w amperach, h jest stałą Plancka wyrażaną w dżulach razy sekunda, m jest masą wyrażaną w kilogramach, r0 jest promieniem orbity wyrażanym w metrach, n jest numerem orbity. Otrzymujemy wówczas, że jednostka wyrażenia, którą otrzymamy będzie miała postać:

 

 

  

 

 

[✘] w dół,

[✘] prostopadle do płaszczyzny orbity. 

 

 

Korzystając z tablic fizycznych odczytujemy, że:

 

 

 

 

Uzupełniamy tabelę:

Rodzaj substancji Nazwa substancji Przenikalność magnetyczna
ferromagnetyk 4
paramagnetyk B, D 1
diamagnetyk A 3

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326716546
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom