W polu magnetycznym znajduje... 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

W polu magnetycznym znajduje...

Zadanie 1.
 Zadanie

zadanie 2.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Korzystając z wykresu dodanego do zadania odczytujemy, że:

 

 

 

 

 

 

Korzystając z prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya otrzymujemy wzór:

 

gdzie ε jest siłą elektromotoryczną powstającą w pętli, ΔΦ jest zmianą strumienia indukcji magnetycznej, Δt jest zmianą czasu. Strumień wektora indukcji magnetycznej przedstawiamy wzorem:

 

gdzie Φ jest strumieniem wektora indukcji magnetycznej B przechodzącego przez dowolna powierzchnię S. Powierzchnia przez jaką przechodzi strumień jest polem koła o promieniu R, dlatego możemy zapisać, że:

  

Wartość wektora strumienia magnetycznej dla poszczególnych punktów wykresu przedstawiamy wzorami:

 

 

 

 

Wówczas siła elektromotoryczna dla poszczególnych przedziałów czasu i indukcji magnetycznych będzie miała postać:

  

  

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzorów:

 

 

 

 

 

Wykonajmy wykres zależności indukowanej siły od czasu:

 

 

Należy obliczyć natężenie prądu w przewodniku w piątej sekundzie. Z poprzedniego podpunktu otrzymujemy, że bezwzględna wartość siły elektromotorycznej w piątej sekundzie ruchu wynosi::

 

Natężenie prądu płynącego w ramce możemy obliczyć korzystając z wzoru: 

  

gdzie I jest natężeniem, ε jest siłą elektromotoryczną, R jest oporem. Opór przewodnika przedstawiamy wzorem:

 

gdzie R jest oporem przewodnika o oporze właściwym ρ, długości l i polu przekroju poprzecznego S. Pole przekroju poprzecznego przewodnika jest kołem i możemy je obliczyć korzystając z wzoru:

 

Długość przewodnika jest obwodem okręgu, jaki powstał z tego przewodnia:

 

Wówczas otrzymujemy, że natężenie prądu w przewodniku będzie miało postać:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:       

 

 

 

W przedziale czasu (1 - 4 s) strumień indukcji magnetycznej się nie zmienia.  - PRAWDA

Zmiana strumienia indukcji magnetycznej w pierwszej sekundzie jest większa od zmiany tego strumienia w przedziale (4 - 6 s). - FAŁSZ

   

 

W zadaniu podane mamy wyrażenie:

 

gdzie:

 • μ0 jest przenikalnością magnetyczną próżni (N/A2),
 • I jest natężeniem prądu (A),
 • ΔS jest zmianą pola powierzchni  (m2),
 • d jest odległością (m),
 • ε jest siłą elektrodynamiczną (V).

Wówczas otrzymujemy, że: 

 

Otrzymaną jednostką jest sekunda, która służy do opisu czasu.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326716546
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom