W ramach dni otwartych na uniwersytecie udostępniono... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

W ramach dni otwartych na uniwersytecie udostępniono...

Zadanie 4.
 Zadanie

Zadanie 5.
 Zadanie

 

Uczniowie powinni zbadać, czy w równych odstępach czasu wózek przebywa taką samą drogę. Jeśli na przykład w ciągu pierwszych dziesięciu sekund ruchu wózek przebędzie taką samą drogę jak w ciągu kolejnych dziesięciu sekund ruchu, to ozncza, że wózek porusza się ruchem jednostajnym. Jeśli w ciągu pierwszych dziesięciu sekund wózek przebył krótszą drogę, niż w ciągu kolejnych dziesięciu sekund ruchu, to oznacza, że porusza się ruchem przyspieszonym.

 

 

Pierwszy uczeń mierzy drogę w czasie od zerowej do dziesiątej sekundy ruchu.

Drugi uczeń mierzy drogę w czasie od dziesiątej do dwudziestej sekundy ruchu.

Trzeci uczeń mierzy całkowity czas, jaki potrzebny jest wózkowi, aby pokonać drogę 10-metrowej szyny.

 

 

W ruchu jednostajnym uczniowe obliczą prędkość poprzez podzielenie całkowitej drogi jaką przebył wózek przez całkowity czas w jakim wózek przebył tą drogę. Skorzystają z wzoru:

 

gdzie v jest prędkością wózka w ruchu jednostajnym, s jest całkowitą drogą jaką pokona wózek, t jest czasem w jakim wózek pokona całkowitą drogę.

W ruchu przyspieszonym uczniowe muszą najpierw zbadać całkowity czas w jakim wózek będzie poruszał się po szynie, a nastepnie skorzystać z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (przy założeniu, że wykonujemy pomiar dla przypadku, że prędkość początkowa wózka jest zerowa), który ma postać:

 

gdzie s jest całkowitą drogą przebytą przez wózek, t jest czasem w jakim wózek pokonał drogę, a jest przyspieszeniem wózka na tej drodze. Wzór ten uczniowie powinni przekształcić, w taki sposób by wyznaczyć przyspieszenie:

 

 

 

Zamieniamy stronami i otrzymujemy, że przyspieszenie możemy opisać zależnością:

 

DYSKUSJA
user avatar
Zbigniew

7 października 2017
dzięki!!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Joanna Borgensztajn, Walentyna Kakareka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326718762
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom