Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Zrozumieć fizykę. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era )

Czarodziejka uratowana z rąk rozbójników... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Czarodziejka uratowana z rąk rozbójników...

Zadanie 8.
 Zadanie

`a)` 

W zadaniu pdane mamy, że:

`v=36\ (km)/h = 36* (1 000\ m)/(3600\ s) = 10\ m/s` 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Na Aladyna działa siła wypadkowa , która jest złożeniem siły dośrodkowej i siły ciężkości, które możemy uzależnić za pomocą funkcji trygonometrycznych:

`ctg alpha = F_g/F_d`   

gdzie Fg jest siłą ciężkości, Fd jest siła dośrodkową. Siłę ciężkości wyrażamy za pomocą wzoru:

`F_(g) = mg` 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim. Siłę dośrodkową wyrażamy za pomoca wzoru:

`F_d = (mv^2)/r` 

gdzie m jest masą ciała poruszającego sie po okręgu, v jest prędkością liniową poruszającego się ciała, r jest promieniem po jakim ciało się porusza. Możemy zatem zapisać, że sinus kąta odchylenia Aladyna wyraża się wzorem:

`ctg alpha = F_g/F_d` 

`ctg alpha = (mg)/((mv^2)/r)` 

`ctg alpha = (mgr)/(mv^2)`  

`ctg alpha = (strikemgr)/(strikemv^2)` 

`ctg alpha = (gr)/(v^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`ctg alpha = (10\ m/s^2*17,33\ m)/(10\ m/s)^2 = (173,3\ m^2/s^2)/(100\ m^2/s^2) = 1,733` 

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

`ctg alpha = 1,733\ \ \ =>\ \ \ alpha = 30^@`  

 

`b)` 

W zadaniu podane mamy, że:

`alpha = 20^@` 

`m=75\ kg` 

Siła tarcia musi równoważyć siłę dośrodkową działającą na Aladyna:

`T = F_d` 

Korzystając z wzoru obliczonego w poprzednim zadaniu wiemy, że:

`ctg alpha = F_g/F_d\ \ \ =>\ \ \ F_d = (F_g)/(ctg alpha)`  

Z tego wynika, że siła tarcia wynosi:

`T = (F_g)/(ctg alpha)`

`T = (mg)/(ctg alpha)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T= (75\ kg * 10\ m/s^2)/(ctg 20^@) = (750\ N)/(2,9) = 258,62\ N ~~ 259\ N ` 

UWAGA! Wynik otrzymany w zadaniu różni się od wyniku podanego w odpowiedziach. Wynika to z przyjętych przybliżeń.  

 

`c)` 

Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`s=1/2at^2\ \ \ =>\ \ \ s=1/2a(v/a)^2\ \ \ =>\ \ \ s= v^2/(2a)`   

Dla naszego przypadku mamy, że:

`v =v_x = 9\ (km)/h = 9*(1000\ m)/(3600\ s) = 2,5\ m/s` 

`s=5\ m` 

Wyznaczmy z wzoru na drogę przyspieszenie Aladyna:

`s= v_x^2/(2a)\ \ \ \ \ |*2a` 

`2as = v_x^2\ \ \ \ \ |:2a` 

`a=v_x^2/(2s)`     

Wiemy, że siła tarcia będzie równoważyła siłę jaka działa na Aladyna i dywan:

`T=F` 

Siłę tą wyrazimy jako iloczym masy Aladyna wraz z dywanem i przyspieszenia jakie posiadają:

`F=m*a` 

gdzie:

`m=m_"Aladyna" + m_"dywanu"` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`F = (m_"Aladyna" + m_"dywanu")* v^2/(2s)` 

W zadaniu podane mamy, że:

`m_"Aladyna" = 75\ kg` 

`m_"dywanu" = 10\ kg` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`F = (75\ kg+10\ kg)*(2,5\ m/s)^2/(2*5\ m) = 85\ kg*(6,25\ m^2/s^2)/(10\ m) = 85\ kg*0,625\ m/s^2=53,125\ kg*m/s^2 ~~53\ N `   

DYSKUSJA
user avatar
Eryk

11 stycznia 2018
Dzieki za pomoc
user avatar
Śliczna

26 grudnia 2017
Dziękuję :)
Informacje
Autorzy: Joanna Borgensztajn, Walentyna Kakareka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom