Bandyci zaplanowali napad na pociąg. Jeden z członków... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Bandyci zaplanowali napad na pociąg. Jeden z członków...

Zadanie 9.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy, na którym wprowadzimy oznaczenia:

Wiemy, że pociąg do chwili spotkania z bandytą pokona pewną drogę s+x. Możemy zapisać korzystając z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie prostoliniowym, że prędkość pociągu będzie wynosiła:

 

Bandyta w tym samym czasie pokona pewną drogę m. Korzystając z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym możemy zapisać, że:

 

Wiemy, że czas ruchu pociągu do spotkania z bandytą będzie taki sam jak czas ruchu bandyty do spotkania z pociągiem. Oznacza to, że przekaształcamy wzór na prędkość  bandyty, wyznaczamy z niego czas i podstawiamy do wzoru na prędkość pociągu. 

 

 

 

Podstawiamy do wzoru na prędkość pociągu:

 

 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa wyznaczmy wartości długości m i s:

 

 

Podstawmy wyznaczone długości do wyprowadzanego wzoru i wyznaczmy z niego wartość długości x:

  

Podnosimy do kwadratu:

 

 

Wymnażamy na krzyż:

 

  

  

  

Widzimy, że otrzymaliśmy równanie kwadratowe, którego ogólna postać ma wzór:

 

Obliczmy współczynniki a, b i c podstawiając do nich dane z pominięciem podstawowych jednostek SI:

 

 

   

 

 

Wówczas równanie kwadratowe przyjmie postać:

  

 

Badamy pierwiastki wielomianu. Wyznaczamy deltę:

 

Obliczamy pierwiastek delty:

 

Delta jest dodatnia, czyli będziemy mieli dwa rozwiązania równania kwadratowego:

 

  

Ujemne rozwiązanie możemy zinterpretować jako odległość skierowaną w przeciwną stronę. Wówczas zapisujemy, że dla naszego przypadku mamy:

 

 

Oznacza to, że bandyta może biec w lewą stronę pod kątem α lub w prawą stronę pod kątem β. Kąty wyznaczymy za pomocą funkcjii trygonometrycznych:

 

 

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

 

 

Oznacza to, że bandyta może biec pod kątem 51o w lewą stronę lub pod katem 34o w prawą stronę.

Wyznaczamy z jaką najmniejszą prędkością może biec bandyta, aby dognić pociąg.

Najmniejszą prędkość bandyty wyznaczamy na odcinku d, ponieważ jest najkrótszym odcinkiem jaki łączy bandytę z pociągiem. Oznacza to, że w tym czasie pociąg przebędzie drogę s, a bandyta przebędzie drogę d. Zapiszmy wzory na prędkość bandyty i pociągu oraz wyznaczmy z nich czas, ponieważ czas biegu bandyty, będzie taki sam jak czas ruchu pociągu:

 

 

Porównujemy oba czasy i wyznaczamy z nich prędkość minimalną:

 

Wymnażamy na krzyż:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

  

DYSKUSJA
user avatar
Ewa

11 stycznia 2018
dzięki!
user avatar
Arek

25 listopada 2017
Dzięki za pomoc!
klasa:
Informacje
Autorzy: Joanna Borgensztajn, Walentyna Kakareka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326718762
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb.

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.


Cechy podzielności:

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

  Przykład:

  • 7 981 272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) jest liczbą podzielną przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 2 147 816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 18 298 415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

  Przykład:

  • 1 890 351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest jest liczbą podzielną przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 192 290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba jest podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25.
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12 848 100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom