Fizyka 2 (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Do uniesienia wiadra o masie... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Do uniesienia wiadra o masie...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=20\ "kg"` 

`"h"=5\ "m"` 

`"l"=20\ "m"` 

`"F"=80\ "N"` 

`"a)"` 

Obliczamy pracę:

`"W"="F"*"s"=80\ "N"*20\ "m"` 

`"W"=1600\ "J"` 

`"b)"` 

Obliczmy najpierw ciężar wiadra:

`"Q"="m"*"g"=20\ "kg"*10\ "m"/"s"^2`  

`"Q"=200\ "N"`  

Obliczamy energię potencjalną wiadra:

`"E"_"p"="Q"*"h"=200\ "N"*5\ "m"`  

`"E"_"p"=1\ 000\ "J"` 

`"c)"` 

Obliczamy sprawność ze wzoru:

`eta="E"_"p"/"W"=(1\ 000\ strike"J")/(1\ 600\ strike"J")`  

`eta=0,625` 

`"d)"` 

Obliczamy "zmarnowaną" energię Jacka:

`"E"_"z"="W"-"E"_"p"=1\ 600\ "J"-1\ 000\ "J"` 

`"E"_"z"=600\ "J"` 

`"e)"` 

Energia została wykorzystana na pokonanie oporów ruchu. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 2
Autorzy: Krzysztof Horodecki i Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3614

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie