Dwa równoległe bardzo długie... 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

 

 

Obszar I oraz prawa połowa obszaru II.

Obszar III oraz lewa połowa obszaru II.

 

 

Jest to środek obszaru II.

 

 

Wartość indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez bardzo długi prostoliniowy przewodnik w odległości r od tego przewodnika przedstawiamy wzorem:

gdzie B jest indukcją pola magnetycznego wytworzonego przez bardzo długi przewodnik, przez który przepływa prąd o natężeniu I w odległości r od tego przewodnika, μ0 jest stałą magnetyczną. Z tego wynika, że indukcja pola magnetycznego pochodzącego od przewodnika 1 w punkcie A będzie miała postać:

 

 

Natomiast indukcja pola pochodzącego od przewodnika 2 będzie miała postać:

 

 

Zauważmy, że:

 

Wówczas wypadkowy wektor indukcji magnetycznej będzie miał kierunek prostopadły względem powierzchni kartki, a zwrot przed kartkę. Natomiast jego wartość będzie wynosiła:

 

 

 

 

 

DYSKUSJA
user avatar
dmkadzielawa

22 października 2017
odp a brzmi I i III pole wg mnie
user avatar
Odrabiamy.pl

874

26 października 2017
@dmkadzielawa Cześć, zadanie jest rozwiązane poprawnie :) . Pozdrawiam
user avatar
dmkadzielawa

26 października 2017
@Odrabiamy.pl czemu? ewidentnie wektory indukcji w 2 polu zawsze mają zwroty przeciwne, może jeśli pytanie byłoby o sumę wektorów to ok, w 1 i w 2 połowie zwroty są zwrócone w tą samą stronę etc. Ale jeśli chodzi o to żeby wektor...
user avatar
Ewelina

4371

30 października 2017
@dmkadzielawa Zauważmy, że w obszarze 2 wypadkowy wektor indukcji pola magnetycznego jest równy zero w połowie tego obszaru. Wiemy, że wartość indukcji magnetycznej pochodzącej od prostoliniowego przewodnika, w którym płynie prąd ...
user avatar
dmkadzielawa

2 listopada 2017
@Ewelina Zadanie brzmi wskaż obszary w których WEKTORY ( a nie pojedyńczy wektor odpowiadający wypadkowej obu) indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez oba przewody mają w każdym punkcie zgodne zwroty. Ale ok, rozumiem ten t...
user avatar
Ewelina

4371

3 listopada 2017

W każdym z obszarów będzie tych wektorów więcej, ponieważ każdy z przewodników wytwarza pole magnetyczne, a pole magnetyczne jest polem wektorowym (polem wektorów indukcji magnetycznej), czyli każdem...

klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom