Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Jola i Rysiek siedzą na huśtawce... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Jola i Rysiek siedzą na huśtawce...

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"x"_"J"=3\ "m"` 

`"m"_"J"=30\ "kg"` 

`"m"_"R"=60\ "kg"` 

`"Szukane:"` 

`"x"_"R"="?"` 

Obliczamy iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"=30\ "kg"*3\ "m"=90\ "kg"*"m"` 

Wiemy że iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu jest równy iloczynowi masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"` 

Możemy więc obliczyć odległość Ryśka od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"\ \ \ "/: m"_"R"`    

`("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"=("x"_"R"*strike("m"_"R"))/strike("m"_"R")`  

`"x"_"R"=("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"x"_"R"=(90\ strike"kg"*"m")/(60\ strike"kg")` 

`"x"_"R"=1,5\ "m"` 

`"a)"` 

Jola siedzi w odległości 3 m od osi obrotu huśtawki.

`"b)"` 

Iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu wynosi 90 N ∙ m.

`"c)"` 

Iloczyn masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu wynosi 90 N ∙ m.

`"d)"` 

Rysiek siedzi w odległości 1,5 m od osi obrotu studni.