Jola i Rysiek siedzą na huśtawce... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Jola i Rysiek siedzą na huśtawce...

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"x"_"J"=3\ "m"` 

`"m"_"J"=30\ "kg"` 

`"m"_"R"=60\ "kg"` 

`"Szukane:"` 

`"x"_"R"="?"` 

Obliczamy iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"=30\ "kg"*3\ "m"=90\ "kg"*"m"` 

Wiemy że iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu jest równy iloczynowi masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"` 

Możemy więc obliczyć odległość Ryśka od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"\ \ \ "/: m"_"R"`    

`("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"=("x"_"R"*strike("m"_"R"))/strike("m"_"R")`  

`"x"_"R"=("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"x"_"R"=(90\ strike"kg"*"m")/(60\ strike"kg")` 

`"x"_"R"=1,5\ "m"` 

`"a)"` 

Jola siedzi w odległości 3 m od osi obrotu huśtawki.

`"b)"` 

Iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu wynosi 90 N ∙ m.

`"c)"` 

Iloczyn masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu wynosi 90 N ∙ m.

`"d)"` 

Rysiek siedzi w odległości 1,5 m od osi obrotu studni.  

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-14
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Fizyka 1
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1880

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie