Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Robert i Tomek mierzyli wydłużenia... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Robert i Tomek mierzyli wydłużenia...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`"a)"` 

Prosta K odpowiada pierwszej sprężynie, a prosta L drugiej. 

`"b)"` 

Na jednej ze sprężyn chłopcy powiesili odważnik o ciężarze 4 N. Sprężyna wydłużyła się o 21 mm. Oznacza to, że odważniki powiesili na sprężynie pierwszej.

`"c)"` 

Następnie na każdej ze sprężyn powiesili kulkę o masie 0,8 kg. Ciężar kulki jest równy 8 N. Obliczamy:

`"F"_"g"="m"*"g"=0,8\ "kg"*10\ "m"/"s"^2=8\ "N"` 

Po zawieszeniu kulki pierwsza sprężyna wydłużyła się o 41 N, a druga spężyna o 24 N.