Fizyka 1 (Podręcznik, GWO)

Na rysunku obok... 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"a)"` 

Ze skali wynika, że wektor o długości 1 cm odpowiada sile 300 N. 

Wektor ciężaru ma długość 3 cm, więc ciężar wynosi 900 N:

`1\ "cm"\ -\ 300\ "N"` 

`3\ "cm"\ -\ "Q"` 

`"Q"=(3\ strike"cm"*300\ "N")/(1\ strike"cm")` 

`"Q"=900\ "N"` 

Odpowiedź: Ciężar spadochroniarza wynosi 900 N.

`"b)"` 

Masa 1 kg to cieżar 10 N. Czyli, jeżeli ciężar spadochroniarza wynosi 900 N, to jego masa jest 10 razy mniejsza i wynosi 90 kg.

Odpowiedź: Masa spadochroniarza wynosi 90 kg

`"c)"` 

Wektor siły oporu powietrza ma długość 2 cm, więc wartość siły wynosi:

`1\ "cm"\ -\ 300\ "N"` 

`2\ "cm"\ -\ "F"` 

`"F"=(2\ strike"cm"*300\ "N")/(1\ strike"cm")` 

`"F"=600\ "N"` 

Odpowiedź: Wartość siły oporu powietrza wynosi 600N.

`"d)"` 

Ciężar i siła oporu powietrza mają przeciwne zwroty, więc ich wypadkowa wynosi:

`"F"_"w"="Q"-"F"=900\ "N"-600\ "N"` 

`"F"_"w"=300\ "N"` 

`"e)"` 

Większą wartość ma ciężar spadochroniarza, skierowany pionowo w dół, więc siła wypadkowa również będzie działać pionowo w dół.

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 1
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3574

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie