Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Dziadek ciągnie rzepkę... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"F"_"D"=100\ "N"` 

`"F"_"w"=50\ "N"`  

`"F"_"sz"=25\ "N"`  

`"a)"` 

Wektor siły dziadka ma długość 2 cm. To odpowiada sile 100 N. Długość 1 cm odpowiada sile o połowe mniejszej, czyli 50 N:

`2\ "cm"\ -\ 100\ "N"` 

`1\ "cm"\ -\ "F"` 

`"F"=(1\ strike"cm"*100\ "N")/(2\ strike"cm")` 

`"F"=50\ "N"` 

`"b)"` 

Długość wektora babci wynosi 1,5 cm. Skoro 1 cm odpowiada sile 50 N, to 1,5 cm odpowiada sile 75 N. 
Siła, z jaką babcia ciągnie dziadka wynosi 75 N:

`"F"_"B"=75\ "N"` 

`"c)"` 

Siła wnuczka ma wartość 50 N. 1 cm odpowiada sile 50 N, więc wektor siły wnuczka ma długość 1 cm. A wartość siły szczeniaka ma wartość 25 N, więc długość wektora siły Mruczka wynosi 0,5 cm.

`"d)"` 

Jeżeli wartość sił dziadka i babci mają takie same wartości i kierunki, ale przeciwne zwroty to ich wypadkowa miałaby wartość 0 N.