Na podstawie wzorów (8.16) , które definiują ciepła molowe.... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Na podstawie wzorów (8.16) , które definiują ciepła molowe....

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Zauważmy, że ciepło molowe jest stosunkiem ciepła wymienionego przez ciało z otoczeniem do temperatury i liczby moli. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury ciepło molowe będzie maleć.

Wyraźmy ciepło  przy stałej objetości od ciepła molowego:

`Q_V = C_Vn DeltaT` 

gdzie QV jest ciepłem , CV jest ciepłem molowym w stałej objetości, n jest liczbą moli,  ΔT jest zmianą temperatury. Przekształćmy wzór tak, aby wyznaczyć ciepło molowe w stałej objetości:

`Q_V = C_Vn DeltaT\ \ \ \ |:n DeltaT`

`Q_V/(n DeltaT) = C_V` 

Zamieniamy stronami:

`C_V = Q_V/(n DeltaT) ` 

Wiemy, że poszczególne wielkości mają jednostki:

 `Q_V =[J]` 

`n=["mol"]` 

`T=[K]` 

Wówczas ciepło molowe wyrazimy za pomocą:

`C_V = ([J])/(["mol"]*[K]) = ([N/m^2])/(["mol"]*[K]) = ([(kg*m/s^2)/(m^2)])/(["mol"]*[K]) = ([(kg*1/s^2)/(m)])/(["mol"]*[K]) = ([(kg)/(s^2*m)])/(["mol"]*[K]) =[(kg)/(s^2*m*"mol"*K)]`   

 

Taką samą jednostę w układzie SI będzie miało ciepło molowe w stałym cisnieniu. 

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie