Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2. Po gimnazjum, Podręcznik

Poniższa ikona po kliknięciu otwiera link zewnętrzny do strony z symulacją.


a) Po kliknięciu Następny krok program opisuje i przedstawia kolejne kroki symulacji.

b)

 

  • Konstrukcyjne wyznaczenie fali odbitej i załamanej

Rysujemy dwa promienie padające. Kąt padania możemy odmierzyć przy pomocy kątomierza, ale konstrukcje możemy wykonać dla dowolnego kąta padania.

 

Rysujemy odcinek (zielony) prostopadły do drugiego z promieni padających.

Komentarze