Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Stalowa szyna w temperaturze 50°C ma długość 10 m. Oblicz... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Stalowa szyna w temperaturze 50°C ma długość 10 m. Oblicz...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

[email protected]=273\ K` 

[email protected]=323\ K` 

`alpha=0,000013\ 1/K` 

`l_0=10\ m` 

 

Obliczamy najpierw zmianę temperatury:

`DeltaT=T_2-T_1\ \ \ =>\ \ \ DeltaT=323\ K-273\ K=50\ K` 

Teraz obliczamy o ile zmaleje długość tej szyny. Korzystamy z wzoru:

`Deltal=alphal_0DeltaT` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Delta l = 0,000013\ 1/K *10\ m*50\ K = 0,0065\ m = 6,5\ mm`