Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik, WSiP)

Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,...

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a)` 

Nastąpi ochłodzenie się wody oraz roztopienie kostek lodu. W stanie końcowym otrzymamy wodę, o niższej temperaturze niż na początku.

 

`b)` 

Entropia układu w stanie początkowym będzie mieć postać:

`DeltaS_p=(DeltaQ_p)/T_p`   

Entropia układu w Stanie końcowym będzie mieć postać:

`DeltaS_k = (DeltaQ_k)/T_k` 

Ciepło możemy wyrazić, jako:

`Q=nC_"v"DeltaT` 

gdzie dla stanu początkowego zmiana temperatury będzie wynosić:

`DeltaT_p = T_p-T_0\ \ \ "gdzie "T_0=0" wówczas mamy, że: "Q=nC_"v"T_p ` 

W stanie końcowym zmiana temperatury będzie wynosić: 

`DeltaT_k = T_k-T_p\ \ \ " wówczas mamy, że: "Q=nC_"v"(T_k -T_p)` 

Oznacza to, że entropie będą mieć postać:

`DeltaS_p=(nC_"v"T_p)/T_p\ \ \ =>\ \ \ DeltaS_p = nC_"v"`  

`DeltaS_k=(nC_"v"(T_k - T_p))/T_k\ \ \ =>\ \ \ DeltaS_k=(nC_"v"T_k)/T_k - T_p/T_k \ \ \ =>\ \ \ DeltaS_k=nC_"v"- T_p/T_k` 

Oznacza to, że możemy zapisać:  

`DeltaS_k=nC_"v"- T_p/T_k` 

`DeltaS_k=DeltaS_p - T_p/T_k` 

Oznacza to, że entropia w stanie końcowym układu jest mniejsza niż entropia w stanie początkowym.

 

`c)` 

Zmiana entropi w w podukładzie 1 nastąpiła samorzutnie i jest większa niż zmiana entropii w podukładzie 2, ponieważ w podukładzie 2 ruch czasteczek jest nieuporządkowany.

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie