Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,...

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a)` 

Nastąpi ochłodzenie się wody oraz roztopienie kostek lodu. W stanie końcowym otrzymamy wodę, o niższej temperaturze niż na początku.

 

`b)` 

Entropia układu w stanie początkowym będzie mieć postać:

`DeltaS_p=(DeltaQ_p)/T_p`   

Entropia układu w Stanie końcowym będzie mieć postać:

`DeltaS_k = (DeltaQ_k)/T_k` 

Ciepło możemy wyrazić, jako:

`Q=nC_"v"DeltaT` 

gdzie dla stanu początkowego zmiana temperatury będzie wynosić:

`DeltaT_p = T_p-T_0\ \ \ "gdzie "T_0=0" wówczas mamy, że: "Q=nC_"v"T_p ` 

W stanie końcowym zmiana temperatury będzie wynosić: 

`DeltaT_k = T_k-T_p\ \ \ " wówczas mamy, że: "Q=nC_"v"(T_k -T_p)` 

Oznacza to, że entropie będą mieć postać:

`DeltaS_p=(nC_"v"T_p)/T_p\ \ \ =>\ \ \ DeltaS_p = nC_"v"`  

`DeltaS_k=(nC_"v"(T_k - T_p))/T_k\ \ \ =>\ \ \ DeltaS_k=(nC_"v"T_k)/T_k - T_p/T_k \ \ \ =>\ \ \ DeltaS_k=nC_"v"- T_p/T_k` 

Oznacza to, że możemy zapisać:  

`DeltaS_k=nC_"v"- T_p/T_k` 

`DeltaS_k=DeltaS_p - T_p/T_k` 

Oznacza to, że entropia w stanie końcowym układu jest mniejsza niż entropia w stanie początkowym.

 

`c)` 

Zmiana entropi w w podukładzie 1 nastąpiła samorzutnie i jest większa niż zmiana entropii w podukładzie 2, ponieważ w podukładzie 2 ruch czasteczek jest nieuporządkowany.