Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik, WSiP)

Na rysunku 8.21 w układzie współrzędnych p(V) przedstawiono cykl pracy.... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Na rysunku 8.21 w układzie współrzędnych p(V) przedstawiono cykl pracy....

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`p_1=1*10^5\ Pa` 

`p_2=5*10^5\ Pa` 

`V_1 = 0,01\ m^3` 

`V_2 = 0,005\ m^3` 

 

`a)` 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Najpierw obliczmy pracę wykoną nad ciałem przez siłę zewnętrzną. Z wykresu wynika, że temperatura gazu wzrasta, ponieważ w procesie od 3 do 1 rośnie zarówno jego ciśnienie, jak i objetość:

`W=-1/2(p_2+p_1)(V_2-V_1)`   

Obliczmy teraz zmianę energii. Korzystamy z wzorów:

`DeltaU=i/2DeltapV\ \ \ "oraz"\ \ \ DeltaU=i/2pDeltaV`  

Obliczmy najpierw zmianę energii z punktu 1 do 2:

`DeltaU_1=i/2(p_2-p_1)V_2` 

Teraz obliczmy zmianę energii od punktu 2 do 3:

`DeltaU_2=i/2p_1(V_2-V_1)` 

Całkowita zmiana energii bedzie wynosić:

`DeltaU=DeltaU_1+DeltaU_2` 

`DeltaU=i/2(p_2-p_1)V_2+i/2p_1(V_2-V_1)` 

`DeltaU=i/2[(p_2-p_1)V_2+p_1(V_2-V_1)]` 

`DeltaU=i/2[p_2V_2-p_1V_2+p_1V_2-p_1V_1]` 

`DeltaU=i/2[p_2V_2-p_1V_1]` 

Wiemy, że gaz doskonały ma trzy stopnie swobody. Dlatego możemy zapisac, że:

`DeltaU=3/2(p_2V_2-p_1V_1)` 

Korzystamy z pierwszej zasady termodynamiki, aby wyznaczyc ciepło:

`DeltaU=Q+W` 

 `Q=DeltaU-W` 

`Q=3/2(p_2V_2-p_1V_1) -(-1/2(p_2+p_1)(V_2-V_1)) ` 

`Q=3/2(p_2V_2-p_1V_1) +1/2(p_2+p_1)(V_2-V_1)`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Q = 3/2( 4*10^5\ Pa*0,05\ m^3 - 1*10^5\ Pa*0,01\ m^3 ) + 1/2 (4*10^5\ Pa + 1*10^5\ Pa)(0,05\ m^3-0,01\ m^3) = `   

`= 3/2 (0,2*10^5\ Pa*m^3 - 0,01*10^5\ Pa*m^3)+1/2 * 5*10^5\ Pa*0,04\ m^3 = 0,285*10^5\ Pa*m^3+0,1*10^5\ Pa*m^3 = ` 

`= 0,385*10^5 \ Pa*m^3 =38,5*10^-2*10^5\ N/m^2*m^3 = 38,5*10^3\ J `   

 

`b)` 

Sprawność silnika obliczmy korzystając z wzoru:

`eta=W_"gazu"/Q` 

Pracę wykonaną przez gaz możemy obliczyć wiedząc, że na wykresie odpowiada jej pole trójkąta utworzonego przez przemiany:

`W_"gazu"=1/2(p_2-p_1)(V_2-V_1)` 

Podstawiamy zmienne wyznaczone w podpunkcie a):

`eta=(1/2(p_2-p_1)(V_2-V_1))/Q` 

`eta= ((p_2-p_1)(V_2-V_1))/(2Q) ` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`eta = ((4*10^5\ Pa-1*10^5\ Pa)(0,05\ m^3-0,01\ m^3))/(2*38,5*110^3\ J ) = ( 3*10^5\ Pa*0,04\ m^3 )/(77*10^3\ J) = ( 3*10^5\ Pa*0,04\ m^3 )/(77*10^3\ J) = (0,12*10^5\ Pa*m^3)/(77*10^3\ J) = ` 

`= (12*10^-2*10^5\ N/m^2 * m^3)/(77*10^3\ J) = (12*10^3\ N*m)/(77*10^3\ J) = (12*10^3\ J)/(77*10^3\ J)=0,1558442~~0,156` 

Wartość procentowa sprawności silnika będzie wynosić:

`eta = 0,156*100% = 15,6%`  

DYSKUSJA
user profile image
Bruno

7 stycznia 2018
Dziena 👍
user profile image
Igor

7 października 2017
dzieki!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie