Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Rysunek 6.22 przedstawia wykres zależności... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Rysunek 6.22 przedstawia wykres zależności...

6.72
 Zadanie

6.73
 Zadanie

Wykres przedstawia ruch jednostajnie przyspieszony. 

Średnie przyspieszenie obliczamy przekształcając wzór na drogę:

`"s"=("a"*"t"^2)/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"s"=(strike2*"a"*"t"^2)/strike2` 

`2*"s"="a"*"t"^2\ \ \ "/: t"^2` 

`(2*"s")/"t"^2=("a"*strike("t"^2))/strike("t"^2)` 

`"a"=(2*"s")/"t"^2` 

Podstawiamy dane liczbowe z wykresu:

`"a"=(2*16\ "m")/((4\ "s")^)` 

`"a"=2\ "m"/"s"^2` 

Droga w pierwszej sekundzie ruchu wynosi:

`"s"_1=("a"*"t"_1^2)/2=(2\ "m"/"s"^2*(1\ "s")^2)/2=(2\ "m"/strike("s"^2)*1\ strike("s"^2))/2=(2\ "m")/2`  

`"s"_1=1\ "m"`     

Droga w drugiej sekundzie ruchu wynosi:

`"s"_2=("a"*"t"_2^2)/2-"s"_1=(2\ "m"/"s"^2*(2\ "s")^2)/2-1\ "m"=(2\ "m"/strike("s"^2)*4\ strike("s"^2))/2-1\ "m"=4\ "m"-1\ "m"` 

`"s"_2=3\ "m"` 

Droga w trzeciej sekundzie ruchu wynosi:

`"s"_3=("a"*"t"_3^2)/2-("s"_1+"s"_2)=(2\ "m"/"s"^2*(3\ "s")^2)/2-(1\ "m"+3\ "m")=(2\ "m"/strike("s"^2)*9\ strike("s"^2))/2-4\ "m"=9\ "m"-4\ "m"` 

`"s"_3=5\ "m"` 

Droga w czwartej sekundzie ruchu wynosi:

`"s"_4=("a"*"t"^2)/2-("s"_1+"s"_2+"s"_3)=(2\ "m"/"s"^2*(4\ "s"^2))/2-(1\ "m"+3\ "m"+5\ "m")=(2\ "m"/strike("s"^2)*16\ strike("s"^2))/2-9\ "m"=16\ "m"-9\ "m"` 

`"s"_4=7\ "m"`   

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5976

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie