Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Rysunek 6.19 przedstawia wykres zależności... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Rysunek 6.19 przedstawia wykres zależności...

6.68
 Zadanie
6.69
 Zadanie

6.70
 Zadanie

6.71
 Zadanie

1) czas rozpędzania:
`"t"_1=3\ "min"=3*60\ "s"=180\ "s"`  

czas hamowania:
`"t"_2=20\ "min"-18\ "min"=2\ "min"=2*60\ "s"=120\ "s"`  

2) Największa prędkość wynosi:

`"v"_"max"=10\ "m"/"s"=10*(0,001\ "km")/(1/3600\ "h")=36\ "km"/"h"`  

3) wartość przyspieszenia przy rozpędzaniu wynosi:

`"a"_1="v"/"t"_1=(10\ "m"/"s")/(180\ "s")`   

`"a"_1~~0,05\ "m"/"s"^2` 

    wartość przyspieszenia przy hamowaniu wynosi:

`"a"_2="v"/"t"_2=(10\ "m"/"s")/(120\ "s")` 

`"a"_2~~0,08\ "m"/"s"^2`