Średnia prędkość kuli karabinowej... 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Średnia prędkość kuli karabinowej...

6.34
 Zadanie
6.35
 Zadanie
6.36
 Zadanie

6.37
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"v"_"k"=800\ "m"/"s"` 

`"v"_"dź"=340\ "m"/"s"` 

`"s"=1\ "km"=1\ 000\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Żeby dowiedzieć się, ile czasu upłynie zanim do celu dobiegnie odgłos wystrzału, musimy obliczyć czas, w jakim kula doleci do celu oraz ile czasu upłynie zanim dźwięk dotrze do celu.

Obliczamy zatem czas kuli:

`"v"_"k"="s"/"t"_"k"\ \ \ "/"*"t"_"k"` 

`"v"_"k"*"t"_"k"=("s"*strike("t"_"k"))/strike("t"_"k")` 

`"v"_"k"*"t"_"k"="s"` 

`(strike("v"_"k")*"t"_"k")/strike("v"_"k")="s"/"v"_"k"` 

`"t"_"k"="s"/"v"_"k"=(1\ 000\ "m")/(800\ "m"/"s")` 

`"t"_"k"=1,25\ "s"` 

 

Teraz obliczamy czas dźwięku:

`"t"_"dź"="s"/"v"_"dź"=(1\ 000\ "m")/(340\ "m"/"s")` 

`"t"_"dź"~~2,9\ "s"`  

Obliczamy różnicę tych czasów:

`"t"="t"_"dź"-"t"_"k"=2,9\ "s"-1,25\ "s"` 

`"t"=1,65~~1,7\ "s"`  

Odpowiedź: Zanim do celu dobiegnie odgłos wystrzału upłynie około 1,7 s. 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1809

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie