Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Średnia prędkość kuli karabinowej... 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Średnia prędkość kuli karabinowej...

6.34
 Zadanie
6.35
 Zadanie
6.36
 Zadanie

6.37
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"v"_"k"=800\ "m"/"s"` 

`"v"_"dź"=340\ "m"/"s"` 

`"s"=1\ "km"=1\ 000\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Żeby dowiedzieć się, ile czasu upłynie zanim do celu dobiegnie odgłos wystrzału, musimy obliczyć czas, w jakim kula doleci do celu oraz ile czasu upłynie zanim dźwięk dotrze do celu.

Obliczamy zatem czas kuli:

`"v"_"k"="s"/"t"_"k"\ \ \ "/"*"t"_"k"` 

`"v"_"k"*"t"_"k"=("s"*strike("t"_"k"))/strike("t"_"k")` 

`"v"_"k"*"t"_"k"="s"` 

`(strike("v"_"k")*"t"_"k")/strike("v"_"k")="s"/"v"_"k"` 

`"t"_"k"="s"/"v"_"k"=(1\ 000\ "m")/(800\ "m"/"s")` 

`"t"_"k"=1,25\ "s"` 

 

Teraz obliczamy czas dźwięku:

`"t"_"dź"="s"/"v"_"dź"=(1\ 000\ "m")/(340\ "m"/"s")` 

`"t"_"dź"~~2,9\ "s"`  

Obliczamy różnicę tych czasów:

`"t"="t"_"dź"-"t"_"k"=2,9\ "s"-1,25\ "s"` 

`"t"=1,65~~1,7\ "s"`  

Odpowiedź: Zanim do celu dobiegnie odgłos wystrzału upłynie około 1,7 s.