Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Jeden samochód jechał w czasie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"t"_1=2\ "h"` 

`"v"_1=65\ "km"/"h"` 

`"t"_2=2\ "h"\ 36\ "min"` 

`"Szukane:"` 

`"v"_2="?"` 

Obliczamy drogę, jaką pokonał pierwszy samochód:

`"v"_1="s"/"t"_1\ \ \ "/"*"t"_1` 

`"v"_1*"t"_1=("s"*strike"t"_1)/strike("t"_1)` 

`"s"="v"_1*"t"_1=65\ "km"/strike"h"*2\ strike"h"` 

`"s"=130\ "km"` 

Wiemy, ze oba samochody pokonały tą samą drogę.

Ujednolicamy jednostkę czasu:

`"t"_2=2\ "h"\ 36\ "min"=2\ "h"+36/60\ "h"=2\ "h"+0,6\ "h"` 

`"t"_2=2,6\ "h"` 

Teraz możemy obliczyć prędkość drugiego samochodu:

`"v"_2="s"/"t"_2=(130\ "km")/(2,6\ "h")` 

`"v"_2=50\ "km"/"h"` 

Odpowiedź: Drugo samochód poruszał się ze średnią prędkością 50 km/h.  

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5927

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie