Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Żelazna belka o objętości... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"V"=0,4\ "m"^3` 

`rho_"ż"=7800\ "kg"/"m"^3` 

`rho_"w"=1000\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"p,"\ \ "F"_"w"="?"` 

W powietrzu na linę będzie działał ciężar belki:

`"F"_"p"="m"*"g"` 

Masę wyrażamy przez gęstość:

`rho="m"/"V"\ \ "/"*"V"` 

`rho*"V"=("m"*strike"V")/strike"V"` 

`"m"=rho*"V"=7800\ "kg"/strike("m"^3)*0,4\ strike("m"^3)=3120\ "kg"` 

Obliczamy ciężar belki:

`"F"_"p"=3120\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_"p"=31\ 200\ "N"=31,2\ "kN"` 

W wodzie natomiast na linę będzie działała wypadkowa siła, składająca się z siły ciężkości skierowanej w dół oraz siły wyporu skierowanej w górę:

`"F"_"w"="F"_"p"-"F"_"wyp"="F"_"p"-rho_"w"*"g"*"V"=31\ 200\ "N"-1000\ "kg"/strike("m"^3)*10\ "m"/"s"^2*0,4\ strike("m"^3)=31\ 200\ "N"-4\ 000\ "N"`

`"F"_"w"=27\ 200\ "N"=27,2\ "kN"` 

Odpowiedź: Gdy belka znajduje się w powietrzu na linę działa siła równa 31,2 kN, natomiast gdy belka znajduje się w wodzie na linę działa siła 27,2 kN.