Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Do naczynia z wodą zanurzono ciało... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Do naczynia z wodą zanurzono ciało...

5.85
 Zadanie

5.86
 Zadanie
5.87
 Zadanie
5.88
 Zadanie

Powierzchnia ciała (zarówno górna, jak i dolna) wynosi:

`"S"=4\ "cm"*3\ "cm"=0,04\ "m"*0,03\ "m"` 

`"S"=0,0012\ "m"^2` 

Parcie na górną powierzchnię wynosi:

`"F"_1="p"_1*"S"=rho*"g"*"h"_1*"S"=1000\ "kg"/strike("m"^3)*10\ "m"/"s"^2*0,1\ strike"m"*0,0012\ strike("m"^2)` 

`"F"_1=1,2\ "N"` 

Parcie na dolną powierzchnię wynosi:

`"F"_2="p"_2*"S"=rho*"g"*"h"_2*"S"=1000\ "kg"/strike("m"^3)*10\ "m"/"s"^2*0,15\ strike"m"*0,0012\ strike("m"^2)` 

`"F"_2=1,8\ "N"` 

Wartość siły wyporu z kolei jest równa wartości siły ciężkości działającej na ciało:

`"F"_"w"="F"_"g"="m"*"g"` 

Masa ciała będzie równa masie wypartej cieczy. Wiemy, że cieczą jest woda i znamy objętość, która została wyparta (równa objętości prostopadłościanu). Możemy zatem obliczyć:

`"m"=rho*"V"=1000\ "kg"/strike("m"^3)*0,004\ "m"*0,03\ "m"*0,05\ "m"=0,06\ "kg"` 

Możemy więc obliczyć wartość siły wyporu:

`"F"_"w"=0,06\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_"w"=0,6\ "N"` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Regina

07-01-2018
dzieki!!!
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5756

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie