Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Rysunek 5.18 przedstawia model... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"p"_"A"=100\ "N"/"cm"^2` 

`"S"_"B"=4\ "dm"^2=400\ "cm"^2` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"B"="?"`  

Wiemy, że ciśnienia wywierane na oba tłoki są jednakowe:

`"p"_"A"="p"_"B"="p"` 

Możemy więc zapisać wzór na ciśnienie wywierane na tłok B:

`"p"_"B"="p"="F"_"B"/"S"_"B"` 

Przekształcamy to do wzoru na siłę działającą na tłok B:

`"p"="F"_"B"/"S"_"B"\ \ \ "/"*"S"_"B"`  

`"p"*"S"_"B"=("F"_"B"*strike("S"_"B"))/strike"S"_"B"` 

`"F"_"B"="p"*"S"_"B"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_"B"=100\ "N"/strike("cm"^2)*400\ strike("cm"^2)` 

`"F"_"B"=40\ 000\ "N"=40\ "kN"` 

Odpowiedź: Na tłok B działa siła równa 40 kN.