Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Z półkul magdeburskich... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Z półkul magdeburskich...

5.27
 Zadanie
5.28
 Zadanie

5.29
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"S"=200\ "cm"^2=0,02\ "m"^2`  

`"p"_2=10\ "hPa"=1000\ "Pa"` 

`"p"_1=1013\ "hPa"=101300\ "Pa"` 

`"Szukane:"` 

`"F"="?"` 

Wewnątrz panuje ciśnienie 1000 Pa, więc całkowite ciśnienie, jakie należy pokonać, przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi:

`Delta"p"="p"_1-"p"_2=101300\ "Pa"-1000\ "Pa"=100300\ "Pa"` 

Teraz obliczamy potrzebną siłę:

`Delta"p"="F"/"S"\ \ \ "/"*"S"` 

`Delta"p"*"S"=("F"*strike"S")/strike"S"` 

`"F"=Delta"p"*"S"` 

`"F"=100300\ "Pa"*0,02\ "m"^2` 

`"F"=2006\ "N"~~2\ "kN"` 

Odpowiedź: Na półkule należy działać siłą 2 kN. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3617

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie