Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Barometr pokazuje ciśnienie równe... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Barometr pokazuje ciśnienie równe...

5.18
 Zadanie
5.19
 Zadanie
5.20
 Zadanie

5.21
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"p"=1016\ "hPa"=101600\ "Pa"`      

`"S"=1,6\ "m"^2` 

`"Szukane:"` 

`"F"="?"` 

Przekształcamy wzór na ciśnienie:

`"p"="F"/"S"\ \ \ "/"*"S"` 

`"p"*"S"=("F"*strike"S")/strike"S"` 

`"F"="p"*"S"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"=101600\ "Pa"*1,6\ "m"^2` 

`"F"=162560\ "N"` 

Masę ciała obliczamy przekształcając wzór: 

`"F"="m"*"g"\ \ \ "/: g"` 

`"F"/"g"=("m"*strike"g")/strike"g"` 

`"m"="F"/"g"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"m"=(162560\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"m"=16256\ "kg"~~16\ "t"` 

Odpowiedź: Wartośc siły działania powietrza na górną powierzchnię blatu stołu wynosi 16256 N, a masa ciała, które należałoby na nim położyć wynosi około 16 ton.