Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Ile wynosi masa powietrza... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"V"=4\ "dm"^3=0,004\ "m"^3` 

`rho=1,29\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"m"="?"` 

`Delta"F"_"g"="?"` 

Najpierw obliczamy masę powietrza:

`rho="m"/"V"\ \ \ "/"*"V"` 

`rho*"V"=("m"*strike"V")/strike"V"`  

`"m"=rho*"V"` 

Podstawiamy dane:

`"m"=1,29\ "kg"/strike("m"^3)*0,004\ strike("m"^3)` 

`"m"=0,00516\ "kg"=5,16\ "g"~~5\ "g"`  

`Delta"F"_"g"="m"*"g"=0,00516\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`Delta"F"_"g"=0,0516\ "N"~~0,05\ "N"` 

Odpowiedź: Masa wciąganego powietrza wynosi około 5 g, a ciężar wzrasta wówczas o 0,05 N.