Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Ile wynosi masa powietrza... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"V"=4\ "dm"^3=0,004\ "m"^3` 

`rho=1,29\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"m"="?"` 

`Delta"F"_"g"="?"` 

Najpierw obliczamy masę powietrza:

`rho="m"/"V"\ \ \ "/"*"V"` 

`rho*"V"=("m"*strike"V")/strike"V"`  

`"m"=rho*"V"` 

Podstawiamy dane:

`"m"=1,29\ "kg"/strike("m"^3)*0,004\ strike("m"^3)` 

`"m"=0,00516\ "kg"=5,16\ "g"~~5\ "g"`  

`Delta"F"_"g"="m"*"g"=0,00516\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`Delta"F"_"g"=0,0516\ "N"~~0,05\ "N"` 

Odpowiedź: Masa wciąganego powietrza wynosi około 5 g, a ciężar wzrasta wówczas o 0,05 N. 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5982

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie