Do czterech siłomierzy przyczepiono... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Do czterech siłomierzy przyczepiono...

4.57
 Zadanie

4.58
 Zadanie

4.59
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=1\ "kg"` 

`"m"_"s"=200\ "g"=0,2\ "kg"` 

`"m"_"p"=400\ "g"=0,4\ "kg"` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"A,"\ "F"_"B,"\ "F"_"C,"\ "F"_"D"="?"` 

Ciężar poprzeczki wraz z obciążeniem wynosi:

`"F"=("m"+"m"_"p")*"g"=(1\ "kg"+0,4\ "kg")*9,81\ "m"/"s"^2` 

`"F"~~14\"N"` 

Zostanie on rozłożony na dwie równe części pomiędzy siłomierze A, C i B, D:

`"F"_"s"=(14\ "N")/2`  

`"F"_"s"=7\ "N"`  

Więc na siłomierze C i D będzie działać jedynie rozłożony ciężar obciążnika i poprzeczki:

`"F"_"C"="F"_"D"=7\ "N"` 

Natomiast na siłomierze A i B będą dodatkowo działać ciężary siłomierzy poniżej (C i D), czyli:

`"F"_"gC"="F"_"gD"="F"_"g"="m"_"s"*"g"=0,2\ "kg"*9,81\ "m"/"s"^2~~2\ "N"`  

Więc siły działające na siłomierze A i B wyniosą:

`"F"_"A"="F"_"B"="F"_"s"+"F"_"g"=7\ "N"+2\ "N"` 

`"F"_"A"="F"_"B"=9\ "N"` 

Odpowiedź: Siłomierze A i B wskażą około 9 N, a siłomierze C i D około 7 N. 

` `

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3342

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie