Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Za pomocą współczesnych, laserowych metod pomiaru można... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Za pomocą współczesnych, laserowych metod pomiaru można...

Zadanie 47
 Zadanie

`a)` 

Korzystamy z wzoru:

`(Delta d_p)/(d)=(Delta alpha)/(alpha)` 

gdzie:

`Delta alpha = 0,2''` 

`alpha = 54' = 3240''` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`(Delta d_p)/(d)=(0,2'')/(3240'') = 0,00006173=6,173*10^-5 ~~6,17*10^-5`  

 

`b)` 

Korzystamy z wzoru:

`(Delta d_p)/(d)=(Delta alpha)/(alpha)` 

gdzie:

`(Delta d_p)/(d)=6,173*10^-5` 

`d=405 696\ km` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`Delta d_p = 6,173*10^-5*d` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Delta d_p = 6,173*10^-5*405696\ km = 2504361,408*10^-5\ km = 25,04361408\ km~~25\ km` 

 

`c)` 

 Niepewność pomiarową kąta paralaksy wyznaczymy korzystając z wzoru:

`(Deltad_1)/(d)=(Delta alpha)/(alpha)` 

Wymnażamy na krzyż:

`Delta alpha*d = Deltad_1*alpha\ \ \ \ |:d` 

`Delta alpha =( Deltad_1*alpha)/d` 

gdzie mamy, że:

`Deltad_1=2\ cm = 0,02\ m` 

`d=405 696\ km = 405 696 000\ m` 

`alpha=54\ ' = 3240\ ''` 

Wówczas podstawiając dane liczbowe otrzymujemy, że:

 `Delta alpha = (0,02\ m*3240'')/(405 696 000\ m) = (64,8'')/(405696000) = 0,000 000 159 73''~~0,000 000 16''` 

 

Uwaga! W podpunkcie c) w odpowiedziach w zbiorze zadań podana jest błędna odpowiedź. Jest ona o 1000 większa od otrzymanej powyżej odpowiedzi. Wynika to najprawdopodobniej z faktu błędnie przyjetej niepewności pomiaru odległości.