Największa szybkość, z którą samochód może bezpiecznie przebyć... 4.47 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Największa szybkość, z którą samochód może bezpiecznie przebyć...

Zadanie 27
 Zadanie

Zadanie 28
 Zadanie

Zadanie 29
 Zadanie
Zadanie 30
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`r=100\ m` 

`v_1=72\ (km)/h` 

`k=19%*r`  

Zauważmy, że wartość siły odśrodkowej działającej na samochód nie może ulec zmianie, żeby samochód nie wypadł z zakrętu. Siłę odśrodkową przedstawiamy wzorem:

`F_d = (m  v^2)/r` 

gdzie m jest masą ciała poruszającego się po okręgu o promieniu r z prędkością liniową v.  Siła dośrodkowa dla samochodu poruszającego się z pierwszą prędkością wynosi:

`F_(d1)  =(m v_1^2)/r` 

Siła odśrodkowa działająca na samochód poruszający się z drugą prędkością wynosi:

`F_(d2) = (m v_2^2)/(r')` 

Porównując obie te siły otrzymujemy, że:

`F_(d2) = F_(d1)` 

`(m v_2^2)/(r') = (m v_1^2)/r` 

`(m v_2^2)/(r-k*r) = (m v_1^2)/r`

`(m v_2^2)/(r(1-k)) = (m v_1^2)/r \ \ \ \ |*r/m` 

`v_2^2/(1-k) =  v_1^2` 

`v_2^2/(1-0,19) =  v_1^2`  

`v_2^2/(0,81) =  v_1^2 \ \ \ \ |*0,81` 

`v_2^2 = 0,81  v_1^2 \ \ \ \ |sqrt(\ )` 

`v_2 = sqrt(0,81  v_1^2)` 

`v_2 = 0,9  v_1` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`v_2=0,9*72\ (km)/h = 64,8\ (km)/h`    

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-12
Dzieki za pomoc
Informacje
Świat fizyki. Zakres podstawowy
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie