Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Największa szybkość, z którą samochód może bezpiecznie przebyć... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Największa szybkość, z którą samochód może bezpiecznie przebyć...

Zadanie 27
 Zadanie

Zadanie 28
 Zadanie

Zadanie 29
 Zadanie
Zadanie 30
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`r=100\ m` 

`v_1=72\ (km)/h = 20\ m/s` 

`k=19%*r`  

 

Szybkość samochodu wyznaczamy za pomocą wzoru:

`v=omega*r` 

W pierwszym przypadku samochód porusza się z prędkością v1 po promieniu r. Wyznaczmy prędkość kątową:

`v_1=omega*r\ \ \ =>\ \ \ omega=v_1/r` 

W drugim przypadku samochód porusza się z tą samą prędkością kątową, zmienia się jedynie promień zekrętu. Oznacza to, że możemy zapisać:

`v_2=omega*(r-k)`

`v_2=omega*(r-19%*r)` 

`v_2=81/100* omega*r` 

`v_2=81/100* v_1/r*r` 

`v_2=81/100*v_1` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`v_2=0,81*20\ m/s = 16,2\ m/s = 16,2*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 58,32\ (km)/h ~~58\ (km)/h`