Bicykl to jeden z pierwszych modeli roweru z wielkim przednim kołem.... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Bicykl to jeden z pierwszych modeli roweru z wielkim przednim kołem....

Zadanie 17
 Zadanie
Zadanie 18
 Zadanie

Zadanie 19
 Zadanie

Zadanie 20
 Zadanie
Zadanie 21
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`1\ "cal" = 25,4\ mm = 0,0254\ m` 

`s=6\ km = 6 000\ m` 

`R=24\ "cale" = 0,6096\ m` 

`d=14\ "cali" = 0,3556\ m\ \ \ =>\ \ \ r=d/2\ \ \ =>\ \ \ r=0,1778\ m`  

` `

 

`a)` 

Liczbę obrotów wyznaczymy poprzez obliczenie obwodu każdego z kół, a następnie drogę podzielimy przez obwód każdego z kół. Obliczmy obwód dużego koła:

`L=2piR` 

`L=2*3,14*0,6096\ m ~~3,828\ m` 

Obliczmy obwód małego koła:

`l=2pir` 

`l=2*3,14*0,1778\ m ~~ 1,1166\ m`  

Wówczas liczba pełnych obrotów wykonanych przez duże koło będzie wynosić:

`N=s/L` 

`N= (6 000\ m)/(3,828\ m) ~~ 1567` 

Liczba pełnych obrotów wykonanych przez małe koło będzie wynosić:

`n=s/l` 

`n=(6 000\ m)/(1,1166\ m) ~~ 5373` 

 

`b)` 

Obliczamy różnicę pomiędzy liczbą obrotów małego koła, a dużego koła:

`n=N = 5373 - 1567 = 3806` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
dzieki!
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dziękuję!
Informacje
Świat fizyki. Zakres podstawowy
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie