Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Bicykl to jeden z pierwszych modeli roweru z wielkim przednim kołem.... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Bicykl to jeden z pierwszych modeli roweru z wielkim przednim kołem....

Zadanie 17
 Zadanie
Zadanie 18
 Zadanie

Zadanie 19
 Zadanie

Zadanie 20
 Zadanie
Zadanie 21
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`1\ "cal" = 25,4\ mm = 0,0254\ m` 

`s=6\ km = 6 000\ m` 

`R=24\ "cale" = 0,6096\ m` 

`d=14\ "cali" = 0,3556\ m\ \ \ =>\ \ \ r=d/2\ \ \ =>\ \ \ r=0,1778\ m`  

` `

 

`a)` 

Liczbę obrotów wyznaczymy poprzez obliczenie obwodu każdego z kół, a następnie drogę podzielimy przez obwód każdego z kół. Obliczmy obwód dużego koła:

`L=2piR` 

`L=2*3,14*0,6096\ m ~~3,828\ m` 

Obliczmy obwód małego koła:

`l=2pir` 

`l=2*3,14*0,1778\ m ~~ 1,1166\ m`  

Wówczas liczba pełnych obrotów wykonanych przez duże koło będzie wynosić:

`N=s/L` 

`N= (6 000\ m)/(3,828\ m) ~~ 1567` 

Liczba pełnych obrotów wykonanych przez małe koło będzie wynosić:

`n=s/l` 

`n=(6 000\ m)/(1,1166\ m) ~~ 5373` 

 

`b)` 

Obliczamy różnicę pomiędzy liczbą obrotów małego koła, a dużego koła:

`n=N = 5373 - 1567 = 3806`