Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz, jak zmieniłaby się wartość ciężaru Antka (w porównaniu z wartością.... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz, jak zmieniłaby się wartość ciężaru Antka (w porównaniu z wartością....

Zadanie 8
 Zadanie
Zadanie 9
 Zadanie

Zadanie 10
 Zadanie

Zadanie 11
 Zadanie
Zadanie12
 Zadanie

Obliczmy przyspieszenie jakie jest na pewnej planecie. Skorzytamy z wzory:

`g_p=G*M/R^2` 

gdzie gp jest przyspieszeniem planety, M jej masą, a R promieniem. W zadaniu podane mamy, że masa planety jest 14 razy większa od masy Ziemi oraz jej promień jest 4 razy dłuższy od promienia Ziemi:

`M=14*M_Z` 

`R=4*R_Z` 

Wówczas przyspieszenie na tej planecie będzie miało postać:

`g_p=G*(14*M_Z)/(4*R_Z)^2` 

`g_p=G*(14*M_Z)/(16*R_Z^2)` 

`g_p=G*(7*M_Z)/(8*R_Z^2)` 

`g_p=7/8*G*(M_Z)/(R_Z^2)` 

`g_p=7/8*g_Z` 

 gdzie gZ jest przyspieszeniem Ziemskim.  Teraz obliczymy ciężar chłopca na Ziemi i na tej planecie. Korzystamy z wzoru:

`F=m*g`   

Wówczas ciężar chłopca na Ziemi wynosi:

`F_Z=m*g_Z` 

Ciężar człopca na planecie wynosi:

`F_p=m*g_p` 

Obliczmy teraz stosunek ciężaru na planecie do ciężaru na Ziemi:

`F_p/F_Z = (m*g_p)/(m*g_Z)` 

`F_p/F_Z = (m*7/8*g_Z)/(m*g_Z) ` 

`F_p/F_Z = 7/8*(m*g_Z)/(m*g_Z)` 

`F_p/F_Z = 7/8` 

`F_p/F_Z = 0,875\ \ \ \ |*F_Z` 

`F_p=0,875*F_Z`