Wskaż poprawne dokończenie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Wskaż poprawne dokończenie...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"P"=2\ 000\ "W"` 

`"m"=2\ "kg"` 

`Delta"T"=60\ "K"` 

`"c"=4200\ "J"/("kg"*"K")` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Najpierw obliczamy ilość ciepła wyprodukowanego przez grzałkę:

`"Q"="c"*"m"*Delta"T"=4200\ "J"/(strike"kg"*strike"K")*2\ strike"kg"*60\ strike"K"` 

`"Q"=504\ 000\ "J"` 

Zakładamy, że żeby wyprodukować taką ilość ciepła, grzałka zamieniła w nie całą swoją energię elektryczną: 

`"Q"="W"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na moc, żeby obliczyć szukany czas:

`"P"="W"/"t"\ \ \ "/"*"t"` 

`"P"*"t"=("W"*strike"t")/strike"t"` 

`"P"*"t"="W"\ \ \ "/: P"` 

`(strike"P"*"t")/strike"P"="W"/"P"`  

`"t"="W"/"P"`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"t"=(504\ 000\ "J")/(2\ 000\ "W")` 

`"t"=252\ "s"` 

Odpowiedź: C. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa fizyka 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3348

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie