Wskaż poprawne dokończenie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wskaż poprawne dokończenie...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"P"=2\ 000\ "W"` 

`"m"=2\ "kg"` 

`Delta"T"=60\ "K"` 

`"c"=4200\ "J"/("kg"*"K")` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Najpierw obliczamy ilość ciepła wyprodukowanego przez grzałkę:

`"Q"="c"*"m"*Delta"T"=4200\ "J"/(strike"kg"*strike"K")*2\ strike"kg"*60\ strike"K"` 

`"Q"=504\ 000\ "J"` 

Zakładamy, że żeby wyprodukować taką ilość ciepła, grzałka zamieniła w nie całą swoją energię elektryczną: 

`"Q"="W"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na moc, żeby obliczyć szukany czas:

`"P"="W"/"t"\ \ \ "/"*"t"` 

`"P"*"t"=("W"*strike"t")/strike"t"` 

`"P"*"t"="W"\ \ \ "/: P"` 

`(strike"P"*"t")/strike"P"="W"/"P"`  

`"t"="W"/"P"`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"t"=(504\ 000\ "J")/(2\ 000\ "W")` 

`"t"=252\ "s"` 

Odpowiedź: C. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa fizyka 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

557

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie