Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wskaż poprawne dokończenie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Wskaż poprawne dokończenie...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"P"=2\ 000\ "W"` 

`"m"=2\ "kg"` 

`Delta"T"=60\ "K"` 

`"c"=4200\ "J"/("kg"*"K")` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Najpierw obliczamy ilość ciepła wyprodukowanego przez grzałkę:

`"Q"="c"*"m"*Delta"T"=4200\ "J"/(strike"kg"*strike"K")*2\ strike"kg"*60\ strike"K"` 

`"Q"=504\ 000\ "J"` 

Zakładamy, że żeby wyprodukować taką ilość ciepła, grzałka zamieniła w nie całą swoją energię elektryczną: 

`"Q"="W"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na moc, żeby obliczyć szukany czas:

`"P"="W"/"t"\ \ \ "/"*"t"` 

`"P"*"t"=("W"*strike"t")/strike"t"` 

`"P"*"t"="W"\ \ \ "/: P"` 

`(strike"P"*"t")/strike"P"="W"/"P"`  

`"t"="W"/"P"`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"t"=(504\ 000\ "J")/(2\ 000\ "W")` 

`"t"=252\ "s"` 

Odpowiedź: C.