Oblicz, szybkość, z jaką porusza się... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"v"_1=7,2\ "km"/"h"=2\ "m"/"s"` 

`"h"=2\ "m"`   

`"Szukane:"` 

`"v"_2="?"` 

Wiemy, że zmiana energii potencjalnej jest równa zmianie energii kinetycznej:

`Delta"E"_"p"=Delta"E"_"k"` 

Wiemy też, że:

`Delta"E"_"k"="E"_"k2"-"E"_"k1"` 

Zapisujemy wyrażenie na energię kinetyczną przed kaskadą:

`"E"_"k1"=("m"*"v"_1^2)/2` 

Wyrażenie na energię kinetyczną po przepłynięciu kaskady:

`"E"_"k2"=("m"*"v"_2^2)/2` 

Podstawiamy:

`strike"m"*"g"*"h"=(strike"m"*"v"_2^2)/2-(strike"m"*"v"_1^2)/2` 

`"g"*"h"=("v"_2^2-"v"_1^2)/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"g"*"h"="v"_2^2-"v"_1^2` 

`"v"_2^2=2*"g"*"h"+"v"_1^2 ` 

`"v"_2=sqrt(2*"g"*"h"+"v"_1^2)` 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_2=sqrt(2*10\ "m"/"s"^2*2\ "m"+(2\ "m"/"s")^2)`  

`"v"_2=6,6\ "m"/"s"` 

Odpowiedź: Szybkość, z jaką porusza się woda po przepłynięciu przez kaskadę wynosi 6,6 m/s. 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1698

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie