Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz, szybkość, z jaką porusza się... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"v"_1=7,2\ "km"/"h"=2\ "m"/"s"` 

`"h"=2\ "m"`   

`"Szukane:"` 

`"v"_2="?"` 

Wiemy, że zmiana energii potencjalnej jest równa zmianie energii kinetycznej:

`Delta"E"_"p"=Delta"E"_"k"` 

Wiemy też, że:

`Delta"E"_"k"="E"_"k2"-"E"_"k1"` 

Zapisujemy wyrażenie na energię kinetyczną przed kaskadą:

`"E"_"k1"=("m"*"v"_1^2)/2` 

Wyrażenie na energię kinetyczną po przepłynięciu kaskady:

`"E"_"k2"=("m"*"v"_2^2)/2` 

Podstawiamy:

`strike"m"*"g"*"h"=(strike"m"*"v"_2^2)/2-(strike"m"*"v"_1^2)/2` 

`"g"*"h"=("v"_2^2-"v"_1^2)/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"g"*"h"="v"_2^2-"v"_1^2` 

`"v"_2^2=2*"g"*"h"+"v"_1^2 ` 

`"v"_2=sqrt(2*"g"*"h"+"v"_1^2)` 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_2=sqrt(2*10\ "m"/"s"^2*2\ "m"+(2\ "m"/"s")^2)`  

`"v"_2=6,6\ "m"/"s"` 

Odpowiedź: Szybkość, z jaką porusza się woda po przepłynięciu przez kaskadę wynosi 6,6 m/s.