Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań, WSiP)

Oblicz początkową energię kinetyczną... 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=1000\ "kg"` 

`"v"_1=36\ "km"/"h"=36*(1000\ "m")/(3600\ "s")=10\ "m"/"s"` 

`"v"_2=72\ "km"/"h"=72*(1000\ "m")/(3600\ "s")=20\ "m"/"s"` 

`"Szukane:"` 

`"E"_"k"="?"` 

Obliczamy energię ze wzoru:

`"E"_"k"=("m"*"v"_1^2)/2=(1000\ "kg"*(10\ "m"/"s")^2)/2`  

`"E"_"k"=50\ 000\ "J"=50\ "kJ"` 

 Odpowiedź: Początkowa energia kinetyczna wynosiła 50 kJ. 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3554

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie